Naslovnica   |   Poveznice   |   Mapa weba

Raspored misa od 12. do 18. prosinca 2011.

                   ∙ ∙ ∙ mise zornice svaki dan u 06:00 sati ∙ ∙ ∙

PONEDJELJAK - Sv. Franciska:
06:00  Po nakani
18:00  pok. Josip, Katarina i Veljko Smoković

UTORAK - Sv. Lucija:
06:00  U čast Sv. Lucije
18:00  pok. Marija i Ivan Obrovac

SRIJEDA - Sv. Ivan od Križa:
06:00  Po nakani
18:00  pok. Josipa i Đino Pajković

ČETVRTAK - Sv. Irenej
06:00  Na čast M.B.
18:00  pok. Ivan Maržić i sve pok. Fabijanić i Sabalić

PETAK - Sv. Adela:
06:00  Po nakani
18:00  U CRKVI
           pok. Mirko Špac
∙ ∙ ∙ MOLITVA ∙ ∙ ∙ KLANJANJE ∙ ∙ ∙ DAN DUHOVNE ZAHVALNOSTI ∙ ∙ ∙

SUBOTA - Sv. Florijan:
06:00  pok. Lucija Sabioni
17:00  Velike Božićne ispovijedi – 9 svećenika!
18:00  pok. Giovani, Ana i Mario Lukezi

NEDJELJA - ČETVRTA DOŠAŠĆA:
08:00  Jutarnja , Za sve pok. Pustijanac
09:30  Misa u crkvi Sv. Nikole (Pješčana Uvala)
11:00  ZA PUK
18:00  VEČERNJA, pok. Ivan i Marija Milovan

Povratak na raspored misa u 2011. godini.