Naslovnica   |   Poveznice   |   Mapa weba

O Župniku

Zupnik

Vlč. Milan Mužina rođen je 16.09.1949. u selu Mužini – župa Žminj, od oca pok. Antuna i majke Marije rođ. Dončić. Četiri razreda osnovne škole završio je u rodnom selu Mužini a ostale razrede u Žminju kamo je išao pješke 5 km tamo i nazad, a zadnju godinu biciklom koji mu je kupio pokojni otac. Uz redovito učenje pomagao je u svim poljoprivrednim poslovima i čuvajući starijeg bolesnog brata, a kasnije pomagajući i mlađemu bratu.

Po završetku osnovne škole upisao se u učiteljsku školu misleći biti učitelj. Na pogrebu pok. vlč. Pavla Modrušan 06.11.1966. doživio je „duhovni udar“ i od tog trenutka razmišlja o duhovnom zvanju. Prelazi u pazinsko sjemenište gdje je bio kratko vrijeme, jer na polugodištu 4. razreda Gimnazije pozvan je na odsluženje vojnog roka.

Vojni je rok služio 18 mjeseci u Beogradu u tadašnjoj Titovoj Gardi. Po završetku vojnog roka upisuje se na teološki fakultet u Rijeci u školskoj godini 1968./1969. Diplomirao je 1974. godine i 22.07. iste godine bio je zaređen za svećenika u rodnome Žminju zajedno sa vlč. Zecom. Mladu je misu imao u rodnoj župi 11.08.1974. godine.

Prva mu je služba bila u Umagu kao pastoralni suradnik vlč. Marijanu Bartoliću od 01.10.1974. – 16.12.1974. Tada ga pok. biskup Nežić šalje kao zamjenu za teško bolesnog župnika msgr. Milivoja Barković u Gospu od Mora u Puli. Msgr. Barković bio je teško bolestan i umro je već sljedeće godine u svibnju. Cijelo to vrijeme mladi svećenik sam vodi tu gradsku župu sve do 15.09.1981. kada ga pok. biskup Nežić imenuje župnikom još veće župe Sv. Pavla sa zadatkom otvoriti novi pastoralni centar na Vidikovcu. Tu je vlč. Milan bio sam kao svećenik sa dvije sestre milosrdnice do 29.06.1983. Nakon toga bio je premješten u prostranu i veliku župu u srce Istre u bivše biskupsko sjedište Pićan. Tu je vlč. Milan svesrdno djelovao punih 15 godina i prvi je – koliko se zna – u Hrvatskoj zajedno sa vlč. Ivan Prodan ušao u školu u Podpićan i u područne škole Pićan i Sv. Katarina još 1989. godine. Tu je radio i u župi i u školi zajedno s vlč. Prodan na opće zadovoljstvo učenika, roditelja, učitelja i vjernika. Na toj prostranoj župi ostao je do 20.08.1998. Tada ga je biskup Ivan Milovan premjestio u zahtjevnu župu Fažana. I tu je vlč. Milan prionuo poslu i postala je to kroz godine jedna od boljih župa u Istri sa velikim mješovitim zborom, dječijim zborom, puno ministranata, vrlo aktivan Caritas i velik broj suradnika na svim područjima vjerskoga djelovanja. No, i tu je trebalo reći „zbogom“ i poći putem poslušnosti i sada ponovno na staru župu Sv. Pavla – Vidikovac u Pulu i to 27.07.2008. godine.

Osim što je župnik na toj velikoj župi, vlč. Milan je dekan pulskog dekanata, ravnatelj doma za umirovljene svećenike „Betanija“, duhovnik u Pulskom zatvoru, duhovnik HKLD – podružnica Pula i volontira koliko stigne pri palijativnoj medicini zajedno sa dr. Marković i ostalim volonterima.

Na brizi ima veliki broj vjernika, dom umirovljenika „Alfredo Štiglić“ te redovito posjećuje bolesnike u župi i u pulskoj bolnici kao i dom za djecu sa celebralnom paralizom u ulici Pino Budicin. Vodi molitvenu zajednicu u župi, biblijsku grupu, redovito je prisutan na probama zbora, susretu ministranata (svake nedjelje osim prve u mjesecu) i na sastanku mladih (svake druge nedjelje u mjesecu).

Čitajući sve ovo dolazi se do zaključka da vlč. Milan „ima“ jako malo slobodnog vremena.